≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

BEZPLATNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ – DLUHOVÁ PORADNA

BEZPLATNÉ FINANČNÍ PORADENSTVÍ – DLUHOVÁ PORADNA

Vážení, v souvislosti se současnou situací a nouzovým stavem nabízí Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, jakožto realizátor projektu STOP Exekuce v Ústeckém kraji, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010766, bezplatnou telefonní linku finančního poradenství pro všechny, kteří řeší problematiku předlužení a neschopnost splácení svých závazků. Telefonní linka  funguje každý všední den od 8:00 – 18:00 hodin na telefonních číslech: +420 774 801 394 +420 775 663 483 Nadále lze také navštívit obě naše poradny: MOST Adresa: Topolová 1234, 434 01 Most !!!Pro...

Projekt Profesní minimum v praxi

Projekt PROMIN  - Dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Teplice zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní minimum v praxi  PROMIN CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010871, jehož smyslem a podstatou je podpořit vzdělávání zaměstnanců členů Hospodářské komory ČR.V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, lze uhradit ve 100% výši školení vašich zaměstnanců (nevztahuje se na školení povinné ze zákona), a to po dobu realizace projektu, která je 3 roky. Zaměstnanec musí...

Projekt SPOLEČNĚ

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090 Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve střední části Ústecko – chomutovské aglomerace  – definováno průsečíky okresů Most, Teplice a Ústí nad Labem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partner: Omni Tempore o.p.s.

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské aglomerace (Bez statutárního města Ústí nad Labem) stabilizovat jejich finanční situaci a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.        Partner projektu:  Česká asociace povinných, z.s. Cílová skupina:    Osoby ohrožené předlužeností (dotčené exekucí) Pro více...

Projekt TRANSFER

  Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji - TRANSFER, reg. číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 (zkrácený název: „TRANSFER“) Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších...
Copyright © 2020 OHK Teplice