Projekt SPOLEČNĚ

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090 Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve střední části Ústecko –...

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské...

Projekt TRANSFER

  Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER, reg. číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 (zkrácený název: „TRANSFER“) Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let...