≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Projekt TRANSFER

 

Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER, reg. číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786

(zkrácený název: „TRANSFER“)

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let věku, kteří nejsou zapojeni na trhu práce ani nejsou součástí vzdělávacího proudu v Ústeckém kraji (okresy CV, LN, LT, MO, TP a ÚL). Specifické cíle projektu se zaměří na realizaci komplexu poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných aktivit projektu, které budou aktivizovat cílovou skupinu a vrátí či zapojí ji na trh práce. Projekt se bude realizovat v partnerství s ÚPČR krajskou pobočkou v Ústí n/Labem.

Realizace projektu:               1. 6. 2016 – 31. 12. 2018

Realizátor projektu:             Ústecký kraj

Partneři projektu:                WHITE LIGHT I.

Člověk v tísni, o.p.s.

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

OMNI TEMPORE o.p.s.

DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s.

PRO LITVÍNOV, o.p.s.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Most k naději

Úřad práce České republiky

Cílová skupina:                     Lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě

Popis cílové skupiny:

A) Mladí lidé – sociálně vyloučení či ohrožení sociálním vyloučením. Mladí lidé, kteří předčasně ukončili vzdělávání, a ocitli se ve slepé uličce, postrádají kvalifikaci, pracovní dovednosti či zkušenosti, což snižuje jejich šanci na uplatnění se na trhu práce

B) Mladí lidé – absolventi středních škol a středních odborných učilišť, kteří ukončili školský systém a jsou motivování poprvé vstoupit na trh práce

C) Mladí lidé – kteří ukončili vysokoškolské vzdělávání, mají odbornost, kvalifikaci a hledají udržitelné zaměstnání v regionu Ústeckého kraje

D) Mladí lidé – absolventi středních škol a středních odborných učilišť, kteří ukončili školský systém a jsou motivování zahájit samostatně výdělečnou činnost

Kvantifikace cílové skupiny: zapojení min. 700 osob do projektu rozdělených mezi celkem 16 poradenských pracovišť.

Realizované aktivity projektu:

KA 01 Ustavení krajského poradenského týmu

KA 02 Ustanovení sítě krajských porad. pracovišť – TRANSFER HELP DESK (THD)

KA 03 Krajská motivační informační kampaň

KA 04 Oslovení a výběr účastníků do projektu

KA 05 Poradenská činnost

KA 06 Poradenský program „Nová perspektiva“

KA 07 Poradenský program „Ze školy do podnikání“

KA 08 Program individuálního koučinku

KA 09 Odborné a rekvalifikační vzdělávání

KA 10 Poradenský program Motivace do práce

KA 11 Poradenský program Team

KA 12 Zprostředkování zaměstnání

KA 13 Doprovodná opatření

KA 14 Koordinace projektových aktivit a průběžná evaluace

Více na www.projekt-transfer.cz

Copyright © 2018 OHK Teplice