≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

O nás

Okresní hospodářská komora Teplice byla založena v roce 1994 k podpoře podnikatelských aktivit na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

Do Obchodního rejstříku byla Okresní hospodářská komora Teplice zapsána jako právnická osoba dne 28. prosince 1994. Členy Okresní hospodářské komory Teplice mohou být právnické a fyzické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území České republiky, provozují podnikatelskou činnost s výjimkou činnosti v zemědělství, potravinářství a lesnictví a nejsou profesně organizovány podle jiného zákona.

Hlavním cílem Okresní hospodářské komory Teplice je především ochrana zájmů malých a středních podnikatelů prostřednictvím nabídky veškerých dostupných forem pomoci.

Copyright © 2018 OHK Teplice