≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Členství

Staňte se členem

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace či prestiž? Chcete se podílet na tvorbě podnikatelského prostředí v ČR? Chcete, aby nebyly schvalovány nesmyslné zákony? Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky!

Členská přihláška  

Přesvědčily Vás výhody a jste již rozhodnuti stát se našimi členy? Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky a pošlete ji na info@ohkteplice.cz. Členem komory se můžete stát buď prostřednictvím okresní nebo regionální komory, nebo prostřednictvím oborové asociace (živnostenského společenstva).

Členské příspěvky

Příspěvky do Hospodářské komory České republiky se řídí Příspěvkovým řádem HK ČR. Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně.

Výše ročního členského příspěvku:

  • podnikatel, fyzická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 1 000 Kč za rok
  • podnikatel, právnická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 7 000 Kč za rok.
  • podnikatel, fyzická osoba či právnická osoba, který se stane členem prostřednictvím živnostenského společenstva, platí členský příspěvek stanovený interním příspěvkovým řádem daného společenstva.

Etický kodex

Člen HK ČR může užívat logo člena HK ČR pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy i na výstavách. Logo člena HK ČR můžete začít používat po podpisu Etického kodexu. Podpisem Etického kodexu se přihlašujete k tomu, že aktivity a jednání Vašeho podniku i Vašich zaměstnanců odpovídají stanoveným zásadám. Kodex nemá právní platnost, porušení lze však řešit postihem v kodexu stanoveným. Přijetí etického kodexu zvyšuje důvěryhodnost organizace a přispívá k rozvoji firemní kultury. Máte-li zájem podepsat Etický kodex, obraťte se na svou okresní komoru či živnostenské společenstvo či na mail vnitrnikomunikace@komora.cz.

Copyright © 2018 OHK Teplice