≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Členství

Staňte se členem

Jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet? Hledáte podporu, pomoc, informace či prestiž? Chcete se podílet na tvorbě podnikatelského prostředí v ČR? Chcete, aby nebyly schvalovány nesmyslné zákony? Uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky!

10 + 1 NEJ o Hospodářské komoře

Největší počet členů

Máme téměř 15 tisíc členů, respektive 20 tisíc, započítáme-li členy našich kolektivních členů. Naše členská základna stále roste, jen za loňský rok o 10 procent.

Nejširší členská základna

Mezi naše členy patří fyzické i právnické osoby všech velikostí, tedy živnostníci, řemeslníci, mikro, malé, střední i velké nadnárodní firmy. Více než polovina nejúspěšnějších firem, které figurují v žebříčku Czech Top 100, je členem HK ČR.

Nejdostupnější služby v regionech

Podnikatelům je k dispozici 14 krajských a 48 okresních komor, kde mohou využívat našich služeb. Najdete nás v každém okrese.

Nejširší oborové pokrytí

Komoru tvoří 107 profesních sdružení, která reprezentují všechny podnikatelské oblasti s výjimkou zemědělství.

Paleta poskytovaných služeb

HK ČR poskytuje širokou paletu služeb pro podnikatele a zejména pro exportéry. Služby poskytuje v rámci republikové sítě ve všech regionech ČR.

Nejdostupnější členství

Členství není povinné, ale za 500 Kč ročně v případě fyzické osoby a 5 000 Kč v případě právnické osoby má náš člen přístup k řadě unikátních informací, kontaktů a akcí. Získává tím možnost aktivně se zapojit do podoby vznikající legislativy. Členem Komory lze být prostřednictvím regionální komory i profesního sdružení.

Nejširší personální podpora

Podnikatelům je po celé ČR každý den k dispozici 350 pracovníků Komory. Pomohou např. s odborným dotazem i vyplněním formuláře.

Úspěšně ovlivňujeme legislativu v ČR i EU

V procesu připomínkování legislativních (zákony, vyhlášky) i nelegislativních (zprávy, koncepce, akční plány, konzultace) materiálů a nové legislativy EU se zasazujeme ve prospěch podnikatelů o lepší podmínky pro podnikání v ČR i celé EU. Za období od února 2014 do září 2017 HK ČR obdržela k připomínkám 1145 materiálů. V rámci národního mezirezortního připomínkového řízení jsme řešili 937 materiálů, přičemž připomínky jsme uplatnili k 494 materiálům. V rámci EU jsme řešili 208 materiálu, přičemž připomínky jsme uplatnili k 93 z nich. Disponujeme sítí stovek expertů zapojených do 23 odborných sekcí.

Zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců

Prostřednictvím sítě sektorových rad jsme díky našim zapojeným odborníkům vytvořili přes 900 profesních kvalifikací a tím dali příležitost více než 145 tisícům pracovníků ke zvýšení či doplnění potřebné kvalifikace.

Nejvíce zahraničních misí

V letech 2014-2017 jsme uspořádali 64 podnikatelských misí do 53 zemí, z nichž většinu tvořily perspektivní země mimo EU.  Jsme specialistou na náročnější trhy třetích zemí, otevřeli jsme Bránu do Persie. Jsme lídrem ekonomické diplomacie, se zahraničními partnery udržujeme a rozvíjíme bohaté obchodní kontakty.

10+1 Jediná organizace hájící zájmy podnikatelů založená zákonem

Jsme jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným zákonem č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, a to již od roku 1993. Nejsme tedy pouhým zájmovým spolkem ani státem řízenou organizací. Svou činností navazujeme na tradici obchodních komor z roku 1850.

Členská přihláška  

Přesvědčily Vás výhody a jste již rozhodnuti stát se našimi členy? Vyplňte přihlášku ke členství v Hospodářské komoře České republiky a pošlete ji na info@ohkteplice.cz. Členem komory se můžete stát buď prostřednictvím okresní nebo regionální komory, nebo prostřednictvím oborové asociace (živnostenského společenstva).

Členské příspěvky

Příspěvky do Hospodářské komory České republiky se řídí Příspěvkovým řádem HK ČR. Poplatky za členství v komoře jsou tak nízké, že si je může dovolit každý podnikatel a představují nejlepší poměr hodnoty k ceně.

Výše ročního členského příspěvku:

  • podnikatel, fyzická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 500 Kč za rok
  • podnikatel, právnická osoba, který se stane členem HK ČR prostřednictvím okresní nebo regionální komory, platí příslušné komoře členský příspěvek ve výši 5 000 Kč za rok.
  • podnikatel, fyzická osoba či právnická osoba, který se stane členem prostřednictvím živnostenského společenstva, platí členský příspěvek stanovený interním příspěvkovým řádem daného společenstva.

Etický kodex

Člen HK ČR může užívat logo člena HK ČR pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na dopisní papíry, na prospekty, letáky i reklamní předměty ke svému názvu, na vývěsní štíty se jménem firmy i na výstavách. Logo člena HK ČR můžete začít používat po podpisu Etického kodexu. Podpisem Etického kodexu se přihlašujete k tomu, že aktivity a jednání Vašeho podniku i Vašich zaměstnanců odpovídají stanoveným zásadám. Kodex nemá právní platnost, porušení lze však řešit postihem v kodexu stanoveným. Přijetí etického kodexu zvyšuje důvěryhodnost organizace a přispívá k rozvoji firemní kultury. Máte-li zájem podepsat Etický kodex, obraťte se na svou okresní komoru či živnostenské společenstvo či na mail vnitrnikomunikace@komora.cz.
Chcete-li získat více informací o členství v HK ČR, napište nám na e-mail: vnitrnikomunikace@komora.cz.

Copyright © 2018 OHK Teplice