≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Detašované pracoviště MPSV v Ústí nad Labem

Pobočka odboru podpory projektů  byla zřízena  pro Ústecký a Karlovarský kraj. Jejím úkolem je pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry. Nově vzniklá pobočka v Ústí nad Labem nabízí především usnadnění orientace v oblasti projektů OPZ, bezplatnou pomoc žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP 14+, poskytování informací o aktuálně vyhlášených výzvách, podporovaných aktivitách, základních metodických pravidlech apod. Je možné si domluvit individuální konzultaci i skupinové prezentace pro potenciální příjemce dle aktuální poptávky.

Kontakt:

Mgr. Bohumila Kohlová Dušková, DiS.

(bohumila.kohlova@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 906

Ing. Tomáš Šášik

(tomas.sasik@mpsv.cz), tel.: +420 770 147 907

Bělehradská 1338/15, Ústí nad Labem

 

Copyright © 2018 OHK Teplice