≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936

Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020

Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské aglomerace (Bez statutárního města Ústí nad Labem) stabilizovat jejich finanční situaci a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.       

Partner projektu:  Česká asociace povinných, z.s.

Cílová skupina:    Osoby ohrožené předlužeností (dotčené exekucí)

Pro více informací pište na info@ohkteplice.cz, nebo volejte 724 121 878

Informační leták

Copyright © 2018 OHK Teplice