1. meziregionální fórum Ústeckého kraje

Ústecký kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje připravuje odbornou diskusní platformu zaměřenou na zahraniční regionální spolupráci. Ústředním tématem 1. meziregionálního fóra Ústeckého kraje bude spolupráce se Zakarpatskou oblastí....

Projekt SPOLEČNĚ

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008090 Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31.12.2019 Cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílové skupině osob 50+ ve střední části Ústecko –...

Projekt STOP EXEKUCE

Operační program Zaměstnanost Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0008936 Harmonogram: 1. 3. 2018 – 29.2.2020 Cílem projektu je prostřednictvím vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci osobám ohroženým předlužeností na území Ústecko – chomutovské...

Projekt TRANSFER

  Komplexní program podpory mladých lidí na trhu práce v Ústeckém kraji – TRANSFER, reg. číslo CZ.03.1.49/0.0/0.0/15_116/0001786 (zkrácený název: „TRANSFER“) Anotace projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost mladých lidí do 29 let...