≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Pozvánka na seminář – Jak na zaměstnávání cizinců

Vážení podnikatelé,

Hospodářská komora ČR (dále jen HK ČR) si Vás dovoluje pozvat na konzultační seminář s tématem ekonomické migrace Jak na zaměstnávání cizinců z třetích zemí, který se uskuteční dne 10. května 2018 od 9 do 16 hodin (registrace 8 – 9 hodin) v sídle HK ČR, Florentinum (recepce A) Na Florenci 2116/15, Praha 1,  REGISTRUJTE SE.

Program:        

ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE – ÚVODNÍ SLOVO

Mgr. Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OBČANŮ TŘETÍCH STÁTŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O POBYTU CIZINCŮ

Mgr. Ondřej Brychta, zástupce odboru azylové a migrační politiky MV

PŘEZKUM POBYTOVÝCH OPRÁVNĚNÍ CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ A ČINNOST SPRÁVNÍHO ODBORU MV ČR

Mgr. Ondřej Moudrý, zástupce odboru správního MV

INFORMACE O MOŽNOSTECH VYUŽITÍ PROJEKTU A REŽIMU UKRAJINA A DALŠÍCH PROJEKTŮ MONGOLSKA A FILIPÍN

Mgr. Lukáš Prokeš, ředitel odboru evropského a mezinárodního práva MPO

REŽIM UKRAJINA, OSTATNÍ PROJEKTY MONGOLSKO, FILIPÍNY – ČINNOST GK LVOV, ZÚ MANILA, ULANBÁTAR, STATISTIKA PROJEKTU

Mgr. Jitka Karešová, zástupce vízového odboru MZV

PRAKTICKÉ PŘIPOMÍNKY V RÁMCI ZÍSKÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY Z MONGOLSKA A FILIPÍN Z POHLEDU ZÁSTUPCE AMBASÁDY

OBČERSTVENÍ

VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU INSPEKCE PRÁCE V OBLASTI NELEGÁLNÍHO ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora SUIP

REŽIM UKRAJINA, OSTATNÍ PROJEKTY MONGOLSKO, FILIPÍNY – ČINNOST ÚŘADU PRÁCE, STATISTIKA PROJEKTU

PhDr. Kateřina Štěpánková, oddělení zahraniční zaměstnanosti MPSV

ČINNOST CELNÍ SPRÁVY V RÁMCI KONTROL ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

kpt. Bc. Blanka Martinovská, zástupce Celní správy ČR

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ – ZKUŠENOSTI ZAMĚSTNAVATELE

REGISTRUJTE SE

HK ČR vnímá zaměstnávání cizinců jako velmi aktuální téma pří současné situaci na trhu práce. Nelegální práce cizinců je nejčastějším podnětem na úseku zaměstnanosti, kterými se Státní úřad inspekce práce zabývá. HK ČR proto reaguje na četné požadavky podnikatelů a připravila pro Vás další semináře pro rok 2018:

  • září 2018 – Jak na zaměstnávání cizinců z Ukrajiny, Mongolska a Filipín – seminář zaměřený na zaměstnávání cizinců ze třetích zemí obecně a na projekt Režim Ukrajina, Mongolsko a Filipíny,
  • listopad 2018 – Nejčastější daňové chyby při zaměstnávání cizinců – seminář zacílený na daňové aspekty spojené se zaměstnáváním cizinců a  na nejčastější pochybení zaměstnavatelů, kterých se při této činnosti dopouštějí.

HKČR se velmi těší, že Vás výše uvedená nabídka osloví a zúčastníte jakéhokoli vybraného semináře. (Bližší informace pro následující semináře budou upřesněny v průběhu tohoto roku. Prosím sledujte nás proto na našich webových stránkách www.komora.cz.

Copyright © 2018 OHK Teplice