≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Projekt Profesní minimum v praxi

Projekt Profesní minimum v praxi

Projekt PROMIN  - Dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem Hospodářské komory Okresní hospodářská komora Teplice zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní minimum v praxi  PROMIN CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010871, jehož smyslem a podstatou je podpořit vzdělávání zaměstnanců členů Hospodářské komory ČR.V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, lze uhradit ve 100% výši školení vašich zaměstnanců (nevztahuje se na školení povinné ze zákona), a to po dobu realizace projektu, která je 3 roky. Zaměstnanec musí...
Copyright © 2020 OHK Teplice