≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Projekt Profesní minimum v praxi

Projekt PROMIN  – Dotace na vzdělávání zaměstnanců členských firem Hospodářské komory

Okresní hospodářská komora Teplice zahájila dnem 1. 7. 2019 realizaci projektu Profesní minimum v praxi  PROMIN CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010871, jehož smyslem a podstatou je podpořit vzdělávání zaměstnanců členů Hospodářské komory ČR.V rámci projektu, při splnění povinných náležitostí, lze uhradit ve 100% výši školení vašich zaměstnanců (nevztahuje se na školení povinné ze zákona), a to po dobu realizace projektu, která je 3 roky. Zaměstnanec musí být zaměstnán u vás po dobu školení na základě pracovní smlouvy, příp. dohody o pracovní činnosti, která se dokládá jako povinný dokument.Školení může být zaměřené na různé oblasti a složené z různých modulů, dle potřeb firmy.

Klíčové aktivity projektu, ze kterých lze hradit a uplatňovat náklady na školení, se primárně dělí na

  • obecné IT,
  • specializované IT,
  • měkké a manažerské dovednosti,
  • jazykové vzdělávání,
  • účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • technické a jiné odborné vzdělání.

Pro zapojení subjektu do projektu je nutné, aby měl tento subjekt přidělenou veřejnou podporu/podporu de minimis, tj. vydané Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory / podpory de minimis. Dotace je 100%, pokud firma nemá vyčerpané de minimis. V opačném případě firma žádá o blokovou výjimku. Spolufinancování v rámci blokové výjimky je následně 30 %, 40 % nebo 50 % podle velikosti podniku.

Školení, plně hrazené z EU, nelze realizovat ihned, administrace trvá cca 2 měsíce. Je zapotřebí zaslat  Žádost o veřejnou podporu, uvést školení do Plánu aktivit a zajistit od dodavatele Dokumentaci ke vzdělávacím kurzům.

V případě zájmu a bližších informací kontaktujte:

 OHK Teplice, U Císařských lázní 352/19  

mob.: 724 121 878, e-mail: info@ohkteplice.cz

nebo

Ing. Eliška Nodesová, manažer projektů

Jaroslava Průchy 924, Most

mob.: 776 776 666, e-mail: enodesova@email.cz

Copyright © 2020 OHK Teplice