Dobrý list komory

Teplice 26.6.2019 Okresní hospodářská komora Teplice již po jedenácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů teplických středních škol  Dobrým listem komory. Dobrý list komory je prestižní dokument  Hospodářské komory, který potvrzuje kvality studentů a...