≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Dobrý list komory

Teplice 26.6.2019

Okresní hospodářská komora Teplice již po jedenácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů teplických středních škol  Dobrým listem komory.

Dobrý list komory je prestižní dokument  Hospodářské komory, který potvrzuje kvality studentů a učňů, vstupujících prvně na trh práce, nebo pokračujících ve studiu na vysokých školách. Absolventi, kteří tento dokument obdrží, dosahují výborných výsledků v průběhu celého studia.

V letošním roce převzalo toto prestižní komorové ocenění v prostředí zasedací síně Magistrátu města Teplice z rukou předsedkyně  OHK Teplice Ing. Dorothey Kresslové  celkem 27 absolventů  těchto teplických škol:

Gymnázium –  6 maturantů

Hotelová škola –  1 maturant, 2 učni

Obchodní akademie – 2 maturanti

Střední průmyslová škola – 4 maturanti

Střední škola stavební a strojní  – 12 učňů.

Oceněným studentům přišli poblahopřát významní hosté – předseda OHK Most  Ing. Rudolf Jung, který je otcem projektu Dobrý list komory,  primátor Teplic  Bc. Hynek Hanza a  místopředseda OHK Teplice Ing. Luděk  Forman.

Slavnostního aktu se zúčastnili  i ředitelé a zástupci škol –  RNDr. Zdeněk Bergman, Mgr. Jiří Nekuda, Mgr. Pavel Müller a Miloslav Svoboda.

Poděkování patří sponzorům akce, kterými byly:

Město Teplice

Český porcelán, a.s., Lázně Teplice v Čechách, a.s., Mitutoyo Česko, s.r.o., Severočeské doly, a.s.

 

 

 

Copyright © 2019 OHK Teplice