≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Dobrý list komory 2022

     Okresní hospodářská komora Teplice ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů teplických středních škol  Dobrým listem komory. Slavnostní předávání se uskutečnilo 22. června na teplickém magistrátu za účasti primátora Bc. Hynka Hanzy a náměstka primátora Bc. Jiřího Štábla. Hospodářskou komoru reprezentovali Ing. Josef Švec, jednatel odborné sekce vzdělávání OHK Most a předsedkyně OHK Teplice Ing. Eliška Nodesová.

Akce se zúčastnili také ředitelé vybraných škol, Mgr. Jiří Nekuda, Mgr. Aleš Frýdl a RNDr. Zdeněk Bergman.

Dobrý list komory je prestižní dokument  Hospodářské komory, který potvrzuje kvality studentů a učňů, vstupujících prvně na trh práce  nebo pokračujících ve studiu na vysokých školách.

     Absolventi, kteří tento dokument obdrží, dosahují výborných výsledků v průběhu celého studia.

V letošním roce převzalo prestižní komorové ocenění 13 maturantů a 8 učňů.

Poděkování patří sponzorům akce, firmám Mitutoyo Česko, s.r.o. a Severočeské doly, a.s. a Lázně Teplice, a.s.

Copyright © 2022 OHK Teplice