≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Dobrý list komory 2021

     Okresní hospodářská komora Teplice již po třinácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů teplických středních škol  Dobrým listem komory.

     Dobrý list komory je prestižní dokument  Hospodářské komory, který potvrzuje kvality studentů a učňů, vstupujících prvně na trh práce  nebo pokračujících ve studiu na vysokých školách.

     Absolventi, kteří tento dokument obdrží, dosahují výborných výsledků v průběhu celého studia.

V letošním roce převzalo prestižní komorové ocenění 11 maturantů a 9 učňů.

Poděkování patří sponzorům akce, firmám Mitutoyo Česko, s.r.o. a Severočeské doly, a.s.

Copyright © 2021 OHK Teplice