≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Informace o projektu InPaint v rámci programu Erasmus +.

V současné době vrcholí projekt InPaint v rámci programu Erasmus +. Tento projekt je zaměřen na inovativní vzdělávání praxí pro talenty v sektoru malířství. Do projektu, který zastřešuje Evropské profesní sdružení malířů (UNIEP) jsou zapojeny evropské národní malířské cechy a dvě odborné školy. Za Českou republiku se projektu účastní Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR a Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.

Hlavním cílem projektu je zlepšit profesionalitu, kvalifikaci, dovednosti a obraz malířského oboru a přilákat více mladých malířů. Projekt se dále zaměřuje na posílení spolupráce mezi profesními organizacemi, cechy, firmami a školami a zvýšení efektivity vzdělávání pro malíře v kombinaci škola a zaměstnavatel.

Projekt mapuje současnou situace učitelů a školitelů a dále osvědčených postupů a nástrojů ve vzdělávání a vytváří dva základní produkty:

  • Dynamickou on-line platformu s otevřeným přístupem, která poskytuje informace od kariérového poradenství po školení a kvalifikace pro malířský sektor.
  • Rámec kompetencí a výukové materiály pro profil nové pozice WBL Developer. Pracovník na této pozici by měl plnit úlohu facilitátora, který má za cíl rozvinout spolupráci a propojení mezi asociacemi, firmami a školami a pomáhat při efektivním umísťování uchazečů.

Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o. se velmi aktivně zapojovala do plnění cílů projektu a vytvořila příručku pro vzdělávání WBL Developera, která obsahuje úlohy a cvičení pro naplnění kompetenčního profilu této pozice. Výrazným přínosem tohoto projektu pro školu bylo i zapojení do dalších aktivit partnerů. Jednalo se především o různé malířské soutěže v Čechách nebo i v zahraničí.

Zapojené země:  Lucembursko – Rakousko – Belgie – Česká republika – Německo – Slovinsko – Velká Británie – Portugalsko

Projekt info – Innovative WBL Painting Talents_SSSSTeplice

Copyright © 2019 OHK Teplice