≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Pozvánka na seminář – Současná situace na trhu práce-možnosti zaměstnávání osob

Seminář  –  Možnosti zaměstnávání osob

  1. září 2019 / 8:30 hodin

Ústí nad Labem, sídlo Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje,
PB-CENTRUM, Mírové nám. 37, Ústí nad Labem, 1. patro,

Program semináře:

8:30 – 9:00          Prezentace

9:00 – 9:10          Úvod – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

9:10 – 9:50          Úřad práce

  • Evropské služby zaměstnanosti – EURES
  • Podmínky zaměstnávání zahraničních pracovníků
  • Aktuální podpory aktivní politiky zaměstnanosti

9:50 – 10:10        KHK ÚK – Proces zaměstnávání zahraničních pracovníků

10:10-  10:40      IRS JOBS, s.r.o. – Příklady dobré praxe při vyhledávání a zaměstnávání zahraničních pracovníků

  • Informace o možnostech využití projektu Režimů, Mongolsko, Filipíny, Srbsko, Indie
  • Co obnáší zaměstnávání cizinců v praxi?
  • Jaké jsou rozdíly jednotlivých zemí?
  • Jaké profese můžete najít v jednotlivých zemích?

10:40 – 11:00     Agentura CzechInvest – Zahraniční aktivity při získávání kvalifikované pracovní síly ze zahraničí

11:00 – 11:30     Obecná diskuze

11:30 – 16:00     Možnost individuální konzultace se zástupci pořadatelů (po předchozí rezervaci termínu)

 

Prosíme o registraci e-mailem na adresu info@khk-usti.cz do 15. 9. 2019. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název společnosti akontaktní údaje. Současně, prosím, uveďte, jaké pozice postrádáte nejvíce (VŠ, střední či dělnické pozice), případně můžete posílat i konkrétní dotazy.  V případě zájmu o individuální konzultaci se zástupci Krajské hospodářské komory ÚK, Úřadu práce, IRS JOBS s.r.o., Agentury CzechInvest, kontaktujte úřad KHK ÚK, který koordinuje termíny konzultací: +420 608 677 172

Seminář je bezplatný. Pozvánka

 

Copyright © 2019 OHK Teplice