≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Pozvánka na workshop

Chtěli bychom vás pozvat na regionální workshop, který je zaměřen na představení dotačních titulů a možností získávání finančních prostředků pro obce i podnikatelské subjekty v oblasti odstraňování ekologických zátěží a znovuoživení starých nevyužívaných areálů (brownfields).

Workshop pro Vás pořádá Statutární město Ústí nad Labem jako nositel integrovaného nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace ve spolupráci s Agenturou CzechInvest, Úřadem zmocněnce vlády pro strukturálně postižené regiony a Fakultou životního prostředí UJEP a zúčastní se ho rovněž zástupci ministerstev (MMR ČR, MPO ČR, MŽP ČR), které za jednotlivé dotační tituly odpovídají.

Pozvánku na tento bezplatný workshop vč. konkrétního programu naleznete v příloze a registraci prosím provádějte na e-mail: michaela.kubjakova@mag-ul.cz.

Pozvánka_Workshop

 

 

 

 

Copyright © 2018 OHK Teplice