≡≡ MENU

HLAVNÍ MENU

Pozvánka na TRANS3Net.show

Ve středu 30. května 2018 pořádá Okresní hospodářská komora Děčín mezinárodní akci s názvem TRANS3Net.show. Jde o půldenní setkání firem/univerzit/výzkumných organizací/municipalit z Čech, Německa a Polska a prezentaci jejich výrobků/služeb na téma Smart Mobility. Záměrem akce je především to, aby organizace představily na čem pracují, jaké jsou trendy a příležitosti (pro tyto tři regiony).
Jedná se o akci pořádanou pod záštitou programu Interreg CENTRAL EUROPE. Vedoucím partnerem tohoto projektu je Technische Universität Dresden. Na projektu se dále mimo jiné podílí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Wroclaw University of Science and Technology.

TRANS3Net.show se bude konat v Zámecké restauraci Děčín, která je situována v prostorách nádvoří zámku. Tyto prostory jsou samy o sobě reprezentativní, proto věříme, že napomohou setkání zatraktivnit a vytvořit celkovou pozitivní atmosféru. Účast již za ČR potvrdila společnost Valeo, Fakulta dopravní ČVUT, ICUK a UniCRE.
Každý z účastníků akce dostane 3 minutový prostor na představení své organizace na začátku programu. V prostorách před vchodem do restaurace počítáme také s výstavbou menších výstavních stánků, které by sloužily k prezentaci firem/organizací. V odpolední části je počítáno se 2 – 3 prezentacemi a prohlídkou výstavních stánků. Celá akce probíhá v anglickém jazyce.
Případné dotazy: Ing. Lenka Erlichová
OHK Děčín/ Kreiswirtschaftskammer Děčín
00420 602 147 561 urad@ohkdecin.cz www.ohkdecin.cz

Invitation_TRANS3Net_show_Decin

Copyright © 2018 OHK Teplice